Zásobníky a ohřívače vody

Řešení problematiky ohřevu teplé vody není vždy jednoduchý. Je nutné si zodpovědět základní otázku zda je pro daný případ realizace potřeba zásoba teplé vody nebo je dostačující průtokový ohřev. Proto je dobré nechat návrh na odbornících.

Naše firma nabízí komplexní poradenství včetně návrhu funkčního systému. Návrh se vyhotoví na základě prohlídky místa realizace a konzultace s investorem ohledně požadavků na dodávky teplé vody.

V současné době je vhodné při pořizování zásobníkového ohřívače si pořídit solární systém pro ohřev teplé vody a využít tak dotace z programu „Zelená úsporám“ – více viz Obnovitelné zdroje.

Základní rozdělení:

Průtokový ohřev teplé vody:

Průtokový ohřev teplé vody může být zajišťován pomocí plynových nebo elektrických průtokových ohřívačů. Další možnost je ohřev pomocí kotle ústředního topení vybaveného právě průtokovým ohřevem vody. Dále se dá použít pro průtokový ohřev teplé vody akumulační nádrž, ve které je topná spirála, ve které dochází k průtokovému ohřevu.

Zásobníkový ohřev teplé vody:

Ohřev teplé vody pomocí zásobníkových ohřívačů můžeme rozdělit do dvou skupin – na nepřímotopné zásobníky a přímotopné zásobníky.

Přímotopné zásobníky teplé vody jsou takové, které využívají vlastní zdroj na ohřev, který je jejich součástí. Jako v případě průtokového ohřevu, může být tento zdroj buď plynový nebo elektrický.

Nepřímotopné zásobníky teplé vody jsou takové, které nemají vlastní zdroj tepla a ohřev vody zajišťují přenosem tepla pomocí topných spirál umístěných uvnitř zásobníku. Jako zdroj tepla slouží například kotel ústředního topení, tepelné čerpadlo, solární systém a další.

Také v tomto případě lze pro přípravu teplé vody využít akumulační nádrže, ve které je plovoucí zásobník pro teplou vodu, ohřev vody probíhá pomocí přenosu tepla. Tento typ ohřevu se nazývá také tank in tank.

Zásobníky teplé vody se vyrábějí v různých provedeních – ležaté, stojaté, závěsné. Dále se dají rozdělit podle množství topných spirál například na bivalentní (se dvěmi topnými spirálami) nebo trivalentní (se dvěmi topnými spirálami doplněnými elektrickou patronou).

Naše firma používá renomované výrobce a klade důraz na kvalitu. Dodáváme a montujeme zařízení všech typů velikostí na základě požadavku zákazníka.

Momentálně doplňujeme reference